نمونه رژیم های رایگان سلامتی من

نمونه رژیم های سلامتی من

در این صفحه ما نمونه رژیم های مختلف لاغری، افزایش وزن، کتوژنیک، فستینگ، ورزشکاری و … را برای آشنایی شما با رژیم های سلامتی من ارائه می کنیم. این صفحه به صورت هفتگی به روز رسانی می شود و رژیم های جدید از دسته های مختلف کاهش وزن، دیابت، فستینگ و … اضافه می شوند.

توجه داشته باشید این رژیم تنها برای آشنایی شما با رژیم های مختلف است و نمی تواند به عنوان توصیه عمومی برای همه افراد شود چرا که رژیم هایی که در سلامتی من طراحی می شوند به صورت فرد به فرد بوده و تنها برای آن شخص مورد نظر طراحی می شود. 

برای دریافت رژیم شخصی می توانید به صفحه رژیم سلامتی من مراجعه کنید و رژیم تان را ثبت کنید.

چند نمونه رژیم کتوژنیک رایگان

چند نمونه رژیم افزایش وزن رایگان

چند نمونه رژیم کاهش وزن رایگان

چند نمونه رژیم فستینگ رایگان

چند نمونه رژیم دیابتی رایگان