نمونه رژیم های رایگان سلامتی من

نمونه رژیم های سلامتی من

در این صفحه ما نمونه رژیم های مختلف لاغری، افزایش وزن، کتوژنیک، فستینگ، ورزشکاری و … را برای آشنایی شما با رژیم های سلامتی من ارائه می کنیم. این صفحه به صورت هفتگی به روز رسانی می شود و رژیم های جدید از دسته های مختلف کاهش وزن، دیابت، فستینگ و … اضافه می شوند.

توجه داشته باشید این رژیم تنها برای آشنایی شما با رژیم های مختلف است و نمی تواند به عنوان توصیه عمومی برای همه افراد شود چرا که رژیم هایی که در سلامتی من طراحی می شوند به صورت فرد به فرد بوده و تنها برای آن شخص مورد نظر طراحی می شود. 

برای دریافت رژیم شخصی می توانید به صفحه رژیم سلامتی من مراجعه کنید و رژیم تان را ثبت کنید.

چند نمونه رژیم کتوژنیک رایگان

یک نمونه رژیم کتوژنیک | کد 1

یک نمونه رژیم کتوژنیک 28 روزه کاهش وزن برای یک خانم 39 ساله با قد 170 و وزن 70 تنظیم شده است. ایشان فعالیت روزانه متوسط دارند ...

چند نمونه رژیم افزایش وزن رایگان

نمونه برنامه غذایی برای افزایش وزن رایگان سلامتی من

یک نمونه رژیم افزایش وزن | کد 1

در این مقاله یک نمونه برنامه رژیم لاغری یک ماهه رایگان مربوط به یک خانم 61 ساله با قد 147 و وزن 59 می باشد ارائه شده است ...

چند نمونه رژیم کاهش وزن رایگان

نمونه رژیم لاغری 2000 کالری برای 80 کیلو

یک نمونه رژیم کاهش وزن | کد 1

یک نمونه رژیم لاغری یکماهه 2000 کالری برای یک آقا با سن 25 سال وزن 80 و قد 170 طراحی شده است. ایشان کارمند اداره با میزان فعالیت سبک هستند و ...

نمونه رژیم لاغری 1500 کالری

یک نمونه رژیم کاهش وزن | کد 2

یک نمونه رژیم لاغری 1500 کالری برای یک خانم 37 ساله با وزن 75 کیلو با قد 155 تنظیم شده است. ایشان یک خانم  خانه دار با میزان فعالیت سبک هستند و ...

برنامه رژیم لاغری یک ماهه رایگان

یک نمونه رژیم کاهش وزن | کد 3

در این مقاله یک نمونه برنامه رژیم لاغری یک ماهه رایگان مربوط به یک خانم 61 ساله با قد 147 و وزن 59 می باشد ارائه شده است. ایشان خانمی خانه دار با سطح ...

چند نمونه رژیم فستینگ رایگان

نمونه رژیم فستینگ رایگان +دانلود pdf برنامه رژیم غذایی فستینگ

یک نمونه رژیم فستینگ کد 1

یک نمونه رژیم فستینگ برای یک خانم 35 ساله با قد 156 و وزن 62 تنظیم شده است. ایشان فعالیت روزانه متوسط دارند و شاغل هستند و ...