کالری و ارزش غذایی نان سوخاری ویتانا


نان سوخاری ویتانا کالری و ارزش غذایی نان سوخاری ویتانا
نان سوخاری ویتانا نان سوخاری ویتانا
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم نان سوخاری ویتانا : (kc) ۴۰۰.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

100 g / 130 g (77%)

۱۰۰.۰۰ g / ۱۳۰ g ( ۷۷%)

انرژی

400 kc / 1474 kc (27%)

۴۰۰.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۲۷%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم نان سوخاری ویتانا را بسوزانم؟

معادل ۱۱۴ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۵۱ دقیقه
دویدن
معادل ۲۰۰ دقیقه
پیاده روی
معادل ۵۸ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی نان سوخاری ویتانا

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۴۰۰.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۱۰۰.۰۰ ۷۷ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۴۰۰.۰۰ کیلو کالری ۲۷ %
انرژی ۴۰۰.۰۰ کیلو کالری ۲۷ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۱۰۰.۰۰ گرم ۷۷ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

نان سوخاری ویتانا

نان سوخاری ویتانا از دسته نان و غلات است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۴۰۰.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۱۰۰.۰۰ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۱۰۰.۰۰ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از نان سوخاری ویتانا حاوی ۴۰۰.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۱۱۴ دقیقه دوچرخه سواری ، ۵۱ دقیقه دویدن ، ۲۰۰ دقیقه پیاده روی ، ۵۸ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم نان سوخاری ویتانا رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا