کالری و ارزش غذایی ويفر بار فرمند


ويفر بار فرمند کالری و ارزش غذایی ويفر بار فرمند
ويفر بار فرمند ويفر بار فرمند
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم ويفر بار فرمند : (kc) ۵۲۵.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

131.25 g / 130 g (101%)

۱۳۱.۲۵ g / ۱۳۰ g ( ۱۰۱%)

انرژی

525 kc / 1474 kc (36%)

۵۲۵.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۳۶%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم ويفر بار فرمند را بسوزانم؟

معادل ۱۵۰ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۶۶ دقیقه
دویدن
معادل ۲۶۳ دقیقه
پیاده روی
معادل ۷۶ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی ويفر بار فرمند

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۵۲۵.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۱۳۱.۲۵ ۱۰۱ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۵۲۵.۰۰ کیلو کالری ۳۶ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۱۳۱.۲۵ گرم ۱۰۰ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

ويفر بار فرمند

ويفر بار فرمند از دسته شیرینی ها است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۵۲۵.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۱۳۱.۲۵ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۱۳۱.۲۵ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از ويفر بار فرمند حاوی ۵۲۵.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۱۵۰ دقیقه دوچرخه سواری ، ۶۶ دقیقه دویدن ، ۲۶۳ دقیقه پیاده روی ، ۷۶ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم ويفر بار فرمند رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا