کالری و ارزش غذایی ویفر رولی مینی


ویفر رولی مینی کالری و ارزش غذایی ویفر رولی مینی
ویفر رولی مینی ویفر رولی مینی
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم ویفر رولی مینی : (kc) ۵۲۰.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

130 g / 130 g (100%)

۱۳۰.۰۰ g / ۱۳۰ g ( ۱۰۰%)

انرژی

520 kc / 1474 kc (35%)

۵۲۰.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۳۵%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم ویفر رولی مینی را بسوزانم؟

معادل ۱۴۹ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۶۶ دقیقه
دویدن
معادل ۲۶۰ دقیقه
پیاده روی
معادل ۷۵ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی ویفر رولی مینی

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۵۲۰.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۱۳۰.۰۰ ۱۰۰ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۵۲۰.۰۰ کیلو کالری ۳۵ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۱۳۰.۰۰ گرم ۱۰۰ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

ویفر رولی مینی

ویفر رولی مینی از دسته شیرینی ها است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۵۲۰.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۱۳۰.۰۰ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۱۳۰.۰۰ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از ویفر رولی مینی حاوی ۵۲۰.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۱۴۹ دقیقه دوچرخه سواری ، ۶۶ دقیقه دویدن ، ۲۶۰ دقیقه پیاده روی ، ۷۵ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم ویفر رولی مینی رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا