کالری و ارزش غذایی ویفر نستله تلخ ۱۹۲۷


ویفر نستله تلخ ۱۹۲۷ کالری و ارزش غذایی ویفر نستله تلخ ۱۹۲۷
ویفر نستله تلخ ۱۹۲۷ ویفر نستله تلخ ۱۹۲۷
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم ویفر نستله تلخ ۱۹۲۷ : (kc) ۵۱۳.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

128.33333333333 g / 130 g (99%)

۱۲۸.۳۳ g / ۱۳۰ g ( ۹۹%)

انرژی

513 kc / 1474 kc (35%)

۵۱۳.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۳۵%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم ویفر نستله تلخ ۱۹۲۷ را بسوزانم؟

معادل ۱۴۷ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۶۵ دقیقه
دویدن
معادل ۲۵۷ دقیقه
پیاده روی
معادل ۷۴ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی ویفر نستله تلخ ۱۹۲۷

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۵۱۳.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۱۲۸.۳۳ ۹۹ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۵۱۳.۰۰ کیلو کالری ۳۵ %
انرژی ۵۱۳.۰۰ کیلو کالری ۳۵ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۱۲۸.۳۳ گرم ۹۹ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

ویفر نستله تلخ ۱۹۲۷

ویفر نستله تلخ ۱۹۲۷ از دسته شیرینی ها است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۵۱۳.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۱۲۸.۳۳ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۱۲۸.۳۳ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از ویفر نستله تلخ ۱۹۲۷ حاوی ۵۱۳.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۱۴۷ دقیقه دوچرخه سواری ، ۶۵ دقیقه دویدن ، ۲۵۷ دقیقه پیاده روی ، ۷۴ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم ویفر نستله تلخ ۱۹۲۷ رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا