کالری و ارزش غذایی ویفر کاکائویی فندقی هیت


ویفر کاکائویی فندقی هیت کالری و ارزش غذایی ویفر کاکائویی فندقی هیت
ویفر کاکائویی فندقی هیت ویفر کاکائویی فندقی هیت
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم ویفر کاکائویی فندقی هیت : (kc) ۴۶۸.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

117 g / 130 g (90%)

۱۱۷.۰۰ g / ۱۳۰ g ( ۹۰%)

انرژی

468 kc / 1474 kc (32%)

۴۶۸.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۳۲%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم ویفر کاکائویی فندقی هیت را بسوزانم؟

معادل ۱۳۴ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۵۹ دقیقه
دویدن
معادل ۲۳۴ دقیقه
پیاده روی
معادل ۶۸ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی ویفر کاکائویی فندقی هیت

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۴۶۸.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۱۱۷.۰۰ ۹۰ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۴۶۸.۰۰ کیلو کالری ۳۲ %
انرژی ۴۶۸.۰۰ کیلو کالری ۳۲ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۱۱۷.۰۰ گرم ۹۰ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

ویفر کاکائویی فندقی هیت

ویفر کاکائویی فندقی هیت از دسته شیرینی ها است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۴۶۸.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۱۱۷.۰۰ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۱۱۷.۰۰ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از ویفر کاکائویی فندقی هیت حاوی ۴۶۸.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۱۳۴ دقیقه دوچرخه سواری ، ۵۹ دقیقه دویدن ، ۲۳۴ دقیقه پیاده روی ، ۶۸ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم ویفر کاکائویی فندقی هیت رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا