کالری و ارزش غذایی کرم کارامل دنت


کرم کارامل دنت کالری و ارزش غذایی کرم کارامل دنت
کرم کارامل دنت کرم کارامل دنت
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم کرم کارامل دنت : (kc) ۱۲۳.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

30.75 g / 130 g (24%)

۳۰.۷۵ g / ۱۳۰ g ( ۲۴%)

انرژی

123 kc / 1474 kc (8%)

۱۲۳.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۸%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم کرم کارامل دنت را بسوزانم؟

معادل ۳۵ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۱۶ دقیقه
دویدن
معادل ۶۲ دقیقه
پیاده روی
معادل ۱۸ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی کرم کارامل دنت

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۱۲۳.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۳۰.۷۵ ۲۴ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۱۲۳.۰۰ کیلو کالری ۸ %
انرژی ۱۲۳.۰۰ کیلو کالری ۸ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۳۰.۷۵ گرم ۲۴ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

کرم کارامل دنت

کرم کارامل دنت از دسته شیرینی ها است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۱۲۳.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۳۰.۷۵ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۳۰.۷۵ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از کرم کارامل دنت حاوی ۱۲۳.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۳۵ دقیقه دوچرخه سواری ، ۱۶ دقیقه دویدن ، ۶۲ دقیقه پیاده روی ، ۱۸ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم کرم کارامل دنت رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا