آرژینین

بطور معمول، بدن شما می تواند اسید آمینه آرژنین را برای پاسخگویی به نیازهای شماتولید کند.در زمان بیماری یا استرس، زمانی که نیازهای شما بیشتر است، ممکن است لازم باشد از غذاها آرژنین دریافت کنید.

بطور معمول، بدن شما می تواند اسید آمینه آرژنین را برای پاسخگویی به نیازهای شماتولید کند.در زمان بیماری یا استرس، زمانی که نیازهای شما بیشتر است، ممکن است لازم باشد از غذاها آرژنین دریافت کنید.
منابع : دانه کنجد، سویا، بادام زمینی، توفو و نخود رنگی

منابع :

منابع : دانه کنجد، سویا، بادام زمینی، توفو و نخود رنگی

غذاهای سرشار از آرژینین