ویتامین ب۷(بیوتین)

هنگامی که بدن برای تولید انرژی به پروتئین نیاز دارد، بیوتین، به تبدیل اسیدهای آمینه از پروتئین به گلوکز کمک می کند.بیوتین به آزاد شدن انسولین از لوزالمعده کمک کرده و به ذخیره گلوکز در کبد کمک می کند.بیوتین همچنین برای ساخت و تجزیه چربی لازم است.

هنگامی که بدن برای تولید انرژی به پروتئین نیاز دارد، بیوتین، به تبدیل اسیدهای آمینه از پروتئین به گلوکز کمک می کند.بیوتین به آزاد شدن انسولین از لوزالمعده کمک کرده و به ذخیره گلوکز در کبد کمک می کند.بیوتین همچنین برای ساخت و تجزیه چربی لازم است.
منابع : بادام زمینی، بادام، تخم مرغ و گوشت

منابع :

منابع : بادام زمینی، بادام، تخم مرغ و گوشت

غذاهای سرشار از ویتامین ب۷(بیوتین)