آلفا-کاروتن

منابع گیاهی ویتامین A به نام کاروتنوئیدها، آنتی اکسیدانهایی هستند که به میوه ها و سبزیجات رنگهای قرمز، صورتی، نارنجی و زرد می دهند.آنتی اکسیدانها از سلولهای شما در برابر آسیب ناشی از رادیکالهای آزاد اکسیژن ایجاد شده در طی متابولیسم طبیعی سلول محافظت می کند.شما می توانید از حدود 24 میکروگرم آلفا کاروتن یک میلی گرم ویتامین A ایجاد کنید.

منابع گیاهی ویتامین A به نام کاروتنوئیدها، آنتی اکسیدانهایی هستند که به میوه ها و سبزیجات رنگهای قرمز، صورتی، نارنجی و زرد می دهند.آنتی اکسیدانها از سلولهای شما در برابر آسیب ناشی از رادیکالهای آزاد اکسیژن ایجاد شده در طی متابولیسم طبیعی سلول محافظت می کند.شما می توانید از حدود 24 میکروگرم آلفا کاروتن یک میلی گرم ویتامین A ایجاد کنید.
منابع : هویج، کدو تنبل، کدو، آووکادو

منابع :

منابع : هویج، کدو تنبل، کدو، آووکادو

غذاهای سرشار از آلفا-کاروتن