چربی اشباع نشده چندگانه

چربی های اشباع نشده پلی حاوی پیوندهای دوگانه (پلی اتیلن) دوتایی زیادی در زنجیره هستند.آنها معمولا در دمای اتاق مایع هستند.هر پیوند دوتایی باعث می شود یک چربی اشباع نشده چند برابر در معرض اکسیداسیون قرار بگیرد.

چربی های اشباع نشده پلی حاوی پیوندهای دوگانه (پلی اتیلن) دوتایی زیادی در زنجیره هستند.آنها معمولا در دمای اتاق مایع هستند.هر پیوند دوتایی باعث می شود یک چربی اشباع نشده چند برابر در معرض اکسیداسیون قرار بگیرد.
منابع : دانه کنف، کتان، گردو، تخمه آفتابگردان و ماهی تن

منابع :

منابع : دانه کنف، کتان، گردو، تخمه آفتابگردان و ماهی تن

غذاهای سرشار از چربی اشباع نشده چندگانه