ویتامین ب۳( نیاسین)

نیاسین به بدن شما کمک می کند تا کربوهیدراتها، چربی ها، پروتئین ها و کتونهارا تجزیه کند.در ساخت اسیدهای چرب نیز از نیاسین استفاده می شود.نیاسین را می توان از اسید آمینه تریپتوفان نیز تهیه کرد.بنابراین، برخی از تریپتوفانهای موجود در غذاهایی که میخورید در هدف نیاسین شما شمرده می شود.

نیاسین به بدن شما کمک می کند تا کربوهیدراتها، چربی ها، پروتئین ها و کتونهارا تجزیه کند.در ساخت اسیدهای چرب نیز از نیاسین استفاده می شود.نیاسین را می توان از اسید آمینه تریپتوفان نیز تهیه کرد.بنابراین، برخی از تریپتوفانهای موجود در غذاهایی که میخورید در هدف نیاسین شما شمرده می شود.
منابع : گوشت گاو، مرغ، ماهی تن، مخمر و قارچ

منابع :

منابع : گوشت گاو، مرغ، ماهی تن، مخمر و قارچ

غذاهای سرشار از ویتامین ب۳( نیاسین)