امگا 6

امگا6 چربی های اشباع نشده چند ضروری هستند که برای کنترل بیان ژن، ارتباط درون سلول و بین سلولها و کمک به تقویت پاسخ التهابی شما استفاده می شوند.امگا3 و امگا6 در یک مسیر متابولیزه می شوند.تعادل غذایی امگا6 و امگا3 را در دفتر خاطرات خود بررسی کنید تاببینید که آیا این مواد مغذی را به صورت متعادل می خورید یا نه.

امگا6 چربی های اشباع نشده چند ضروری هستند که برای کنترل بیان ژن، ارتباط درون سلول و بین سلولها و کمک به تقویت پاسخ التهابی شما استفاده می شوند.امگا3 و امگا6 در یک مسیر متابولیزه می شوند.تعادل غذایی امگا6 و امگا3 را در دفتر خاطرات خود بررسی کنید تاببینید که آیا این مواد مغذی را به صورت متعادل می خورید یا نه.
روغن گلرنگ، روغن انگور، روغن آفتابگردان، روغن ذرت و سس سالاد

منابع :

روغن گلرنگ، روغن انگور، روغن آفتابگردان، روغن ذرت و سس سالاد

غذاهای سرشار از امگا 6