فسفر

فسفر با کلسیم کار می کند تا ساختار استخوانها و دندانهای شما را فراهم کند.به حفظ تعادل مایعات و همچنین تعادل اسید/باز در بدن کمک می کند.فسفر در DNA و غشاهای سلولی یافت می شود.بنابراین برای رشد و جایگزینی سلولها و بافتها مورد نیاز است.

فسفر با کلسیم کار می کند تا ساختار استخوانها و دندانهای شما را فراهم کند.به حفظ تعادل مایعات و همچنین تعادل اسید/باز در بدن کمک می کند.فسفر در DNA و غشاهای سلولی یافت می شود.بنابراین برای رشد و جایگزینی سلولها و بافتها مورد نیاز است.
منابع : شیر، گوشت و ماهی

منابع :

منابع : شیر، گوشت و ماهی

غذاهای سرشار از فسفر