پتاسیم

پتاسیم یک الکترولیت است که به حفظ تعادل مایعات، انقباضات عضلانی و انتقال سیگنالها از طریق اعصاب کمک می کند.پتاسیم برای حفظ ضربان قلب ثابت استفاده می شود.سدیم و پتاسیم ارتباط تنگاتنگی در بدن شما دارند.وقتی سدیم دارید، کلیه برای از بین بردن آن کار می کند. این پتاسیم را بطور همزمان از بین می برد. اگر سطح پتاسیم کم باشد، بدن شما سعی می کند آن را نگه دارد. به این معنی که به سدیم آویزان است.بنابراین، ممکن است بخواهید تعادل غذایی پتاسیم : سدیم را در دفتر خاطرات نگه دارید.

پتاسیم یک الکترولیت است که به حفظ تعادل مایعات، انقباضات عضلانی و انتقال سیگنالها از طریق اعصاب کمک می کند.پتاسیم برای حفظ ضربان قلب ثابت استفاده می شود.سدیم و پتاسیم ارتباط تنگاتنگی در بدن شما دارند.وقتی سدیم دارید، کلیه برای از بین بردن آن کار می کند. این پتاسیم را بطور همزمان از بین می برد. اگر سطح پتاسیم کم باشد، بدن شما سعی می کند آن را نگه دارد. به این معنی که به سدیم آویزان است.بنابراین، ممکن است بخواهید تعادل غذایی پتاسیم : سدیم را در دفتر خاطرات نگه دارید.
منابع : غذاهای تازه، سبزیجات، میوه ها، شیر، گوشت، غلات، حبوبات مانند لوبیا لیما، سویا، لوبیای سفید،سبزیجات برگدار مانند برگ چغندر، کلم چینی، سیب زمینی و قارچ

منابع :

منابع : غذاهای تازه، سبزیجات، میوه ها، شیر، گوشت، غلات، حبوبات مانند لوبیا لیما، سویا، لوبیای سفید،سبزیجات برگدار مانند برگ چغندر، کلم چینی، سیب زمینی و قارچ

غذاهای سرشار از پتاسیم