رتینول

رتینول ویتامین A از قبل تشکیل شده از منابع حیوانی است. رتینول شکلی است که شما برای همه عملکردهای ویتامین A لازم دارید.

رتینول ویتامین A از قبل تشکیل شده از منابع حیوانی است. رتینول شکلی است که شما برای همه عملکردهای ویتامین A لازم دارید.
منابع : شیر، جگر، پنیر، تخم مرغ، روغن جگر ماهی

منابع :

منابع : شیر، جگر، پنیر، تخم مرغ، روغن جگر ماهی

غذاهای سرشار از رتینول