ویتامین ب۲ (ریبوفلاوین )

ریبوفلاوین به بدن شما کمک می کند از انرژی دریافتی از کربوهیدراتها، چربی ها و پروتئین ها استفاده کنید.ریبوفلاوین همچنین در دفاع از سلولهای شما در برابر رادیکالهای آزاد نقش دارد.رادیکالهای آزاد هنگامی ساخته می شوند که سلولهای شما از اکسیژن استفاده می کنند و در صورت عدم کنترل، باعث آسیب می شوند.

ریبوفلاوین به بدن شما کمک می کند از انرژی دریافتی از کربوهیدراتها، چربی ها و پروتئین ها استفاده کنید.ریبوفلاوین همچنین در دفاع از سلولهای شما در برابر رادیکالهای آزاد نقش دارد.رادیکالهای آزاد هنگامی ساخته می شوند که سلولهای شما از اکسیژن استفاده می کنند و در صورت عدم کنترل، باعث آسیب می شوند.
منابع : گوشتها، جگر، تخم مرغ، شیر و قارچ

منابع :

منابع : گوشتها، جگر، تخم مرغ، شیر و قارچ

غذاهای سرشار از ویتامین ب۲ (ریبوفلاوین )