دلتا-توکوفرول

دلتاتوکوفرول نوعی ویتامین E است که 3-1.3 درصد فعالیت آلفاتوکوفرول دارد.

دلتاتوکوفرول نوعی ویتامین E است که 3-1.3 درصد فعالیت آلفاتوکوفرول دارد.
منابع : روغن دانه کدو تنبل، دانه های سویا، تمشک، تمپه(از فرآورده های سنتی سویا)، ادامامه(سویای نارس پخته شده در داخل غلاف)

منابع :

منابع : روغن دانه کدو تنبل، دانه های سویا، تمشک، تمپه(از فرآورده های سنتی سویا)، ادامامه(سویای نارس پخته شده در داخل غلاف)

غذاهای سرشار از دلتا-توکوفرول