اردک سفید ران

ارزش غذایی و کالری اردک سفید ران

کالری

امتیاز A

چربی

کربوهیدرات

پروتئین

ارزش غذایی و کالری اردک سفید ران

کالری

امتیاز

چربی

کربوهیدرات

پروتئین

** محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم

** درصدها نشان دهنده ی نیاز روزانه شما به آن ریز مغذی یا درشت مغذی است.

مواد معدنی

سلنیوم ( میکرو گرم)

کلسیم ( میلی گرم)

آهن ( میلی گرم)

نمک(سدیم) ( میلی گرم)

ویتامین ها

ویتامین ب۳( نیاسین) ( میلی گرم)

ویتامین C ( میکرو گرم)

لیپید ها

چربی اشباع نشده چندگانه ( گرم)

چربی ها ( گرم)

کلسترول ( میلی گرم)

اسیدهای چرب اشباع ( گرم)

کربو هیدرات ها

کربوهیدرات ها ( گرم)

پروتئین ها

پروتئین ( گرم)

نظرات

برای ثبت نظر وارد شوید

تاکنون هیچ نظری برای این غذا ثبت نشده است.