کالری و ارزش غذایی دایجستیو سبوس‌دار کرم‌دار آناتا


دایجستیو سبوس‌دار کرم‌دار آناتا کالری و ارزش غذایی دایجستیو سبوس‌دار کرم‌دار آناتا
دایجستیو سبوس‌دار کرم‌دار آناتا دایجستیو سبوس‌دار کرم‌دار آناتا
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم دایجستیو سبوس‌دار کرم‌دار آناتا : (kc) ۴۳۹.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

109.72222222222 g / 130 g (84%)

۱۰۹.۷۲ g / ۱۳۰ g ( ۸۴%)

انرژی

439 kc / 1474 kc (30%)

۴۳۹.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۳۰%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم دایجستیو سبوس‌دار کرم‌دار آناتا را بسوزانم؟

معادل ۱۲۵ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۵۶ دقیقه
دویدن
معادل ۲۲۰ دقیقه
پیاده روی
معادل ۶۴ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی دایجستیو سبوس‌دار کرم‌دار آناتا

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۴۳۹.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۱۰۹.۷۲ ۸۴ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۴۳۹.۰۰ کیلو کالری ۳۰ %
انرژی ۴۳۹.۰۰ کیلو کالری ۳۰ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۱۰۹.۷۲ گرم ۸۴ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

دایجستیو سبوس‌دار کرم‌دار آناتا

دایجستیو سبوس‌دار کرم‌دار آناتا از دسته شیرینی ها است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۴۳۹.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۱۰۹.۷۲ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۱۰۹.۷۲ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از دایجستیو سبوس‌دار کرم‌دار آناتا حاوی ۴۳۹.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۱۲۵ دقیقه دوچرخه سواری ، ۵۶ دقیقه دویدن ، ۲۲۰ دقیقه پیاده روی ، ۶۴ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم دایجستیو سبوس‌دار کرم‌دار آناتا رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا