کالری و ارزش غذایی سس الویه مهرام


سس الویه مهرام کالری و ارزش غذایی سس الویه مهرام
سس الویه مهرام سس الویه مهرام
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم سس الویه مهرام : (kc) ۴۷۶.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

119.1 g / 130 g (92%)

۱۱۹.۱۰ g / ۱۳۰ g ( ۹۲%)

انرژی

476 kc / 1474 kc (32%)

۴۷۶.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۳۲%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم سس الویه مهرام را بسوزانم؟

معادل ۱۳۶ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۶۰ دقیقه
دویدن
معادل ۲۳۸ دقیقه
پیاده روی
معادل ۶۹ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی سس الویه مهرام

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۴۷۶.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۱۱۹.۱۰ ۹۲ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۴۷۶.۰۰ کیلو کالری ۳۲ %
انرژی ۴۷۶.۰۰ کیلو کالری ۳۲ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۱۱۹.۱۰ گرم ۹۲ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

سس الویه مهرام

سس الویه مهرام از دسته سس و چاشنی است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۴۷۶.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۱۱۹.۱۰ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۱۱۹.۱۰ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از سس الویه مهرام حاوی ۴۷۶.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۱۳۶ دقیقه دوچرخه سواری ، ۶۰ دقیقه دویدن ، ۲۳۸ دقیقه پیاده روی ، ۶۹ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم سس الویه مهرام رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا