سوپ گوشت گاو سبزیجات

ارزش غذایی و کالری سوپ گوشت گاو سبزیجات

کالری

امتیاز A-

چربی

کربوهیدرات

پروتئین

ارزش غذایی و کالری سوپ گوشت گاو سبزیجات

کالری

امتیاز

چربی

کربوهیدرات

پروتئین

** محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم

** درصدها نشان دهنده ی نیاز روزانه شما به آن ریز مغذی یا درشت مغذی است.

پروتئین ها

پروتئین ( گرم)

لیپید ها

کلسترول ( میلی گرم)

اسیدهای چرب اشباع ( گرم)

چربی ها ( گرم)

چربی اشباع نشده چندگانه ( گرم)

کربو هیدرات ها

فیبر ( گرم)

کربوهیدرات ها ( گرم)

مواد معدنی

نمک(سدیم) ( میلی گرم)

ویتامین ها

ویتامین A ( IU)

نظرات

برای ثبت نظر وارد شوید

تاکنون هیچ نظری برای این غذا ثبت نشده است.