کالری و ارزش غذایی شكلات تلخ با مغزي تافي پرتقال آيدين


شكلات تلخ با مغزي تافي پرتقال آيدين کالری و ارزش غذایی شكلات تلخ با مغزي تافي پرتقال آيدين
شكلات تلخ با مغزي تافي پرتقال آيدين شكلات تلخ با مغزي تافي پرتقال آيدين
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

چاقم یا لاغرم؟؟؟

لطفا مشخصات فردی خود را به درستی مشخص کنید

سن

قد

وزن

میزان کمبود وزن

وزن مناسب

وزن شما

شاخص توده بدنی

کالری در ۱۰۰ گرم شكلات تلخ با مغزي تافي پرتقال آيدين : (kc) ۴۴۴.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

111.11111450195 g / 130 g (85%)

۱۱۱.۱۱ g / ۱۳۰ g ( ۸۵%)

انرژی

444 kc / 1474 kc (30%)

۴۴۴.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۳۰%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم شكلات تلخ با مغزي تافي پرتقال آيدين را بسوزانم؟

معادل ۱۲۷ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۵۶ دقیقه
دویدن
معادل ۲۲۲ دقیقه
پیاده روی
معادل ۶۴ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی شكلات تلخ با مغزي تافي پرتقال آيدين

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۴۴۴.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۱۱۱.۱۱ ۸۵ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۴۴۴.۰۰ کیلو کالری ۳۰ %
انرژی ۴۴۴.۰۰ کیلو کالری ۳۰ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۱۱۱.۱۱ گرم ۸۵ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

شكلات تلخ با مغزي تافي پرتقال آيدين

شكلات تلخ با مغزي تافي پرتقال آيدين از دسته شیرینی ها است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۴۴۴.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۱۱۱.۱۱ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۱۱۱.۱۱ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از شكلات تلخ با مغزي تافي پرتقال آيدين حاوی ۴۴۴.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۱۲۷ دقیقه دوچرخه سواری ، ۵۶ دقیقه دویدن ، ۲۲۲ دقیقه پیاده روی ، ۶۴ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم شكلات تلخ با مغزي تافي پرتقال آيدين رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا