کالری و ارزش غذایی هایپیرال هویج بستنی میهن


هایپیرال هویج بستنی میهن کالری و ارزش غذایی هایپیرال هویج بستنی میهن
هایپیرال هویج بستنی میهن هایپیرال هویج بستنی میهن
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم هایپیرال هویج بستنی میهن : (kc) ۱۷۷.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

44.333333333332 g / 130 g (34%)

۴۴.۳۳ g / ۱۳۰ g ( ۳۴%)

انرژی

177 kc / 1474 kc (12%)

۱۷۷.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۱۲%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم هایپیرال هویج بستنی میهن را بسوزانم؟

معادل ۵۱ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۲۲ دقیقه
دویدن
معادل ۸۹ دقیقه
پیاده روی
معادل ۲۶ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی هایپیرال هویج بستنی میهن

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۱۷۷.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۴۴.۳۳ ۳۴ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۱۷۷.۰۰ کیلو کالری ۱۲ %
انرژی ۱۷۷.۰۰ کیلو کالری ۱۲ %
انرژی ۱۷۷.۰۰ کیلو کالری ۱۲ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۴۴.۳۳ گرم ۳۴ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

هایپیرال هویج بستنی میهن

هایپیرال هویج بستنی میهن از دسته شیرینی ها است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۱۷۷.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۴۴.۳۳ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۴۴.۳۳ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از هایپیرال هویج بستنی میهن حاوی ۱۷۷.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۵۱ دقیقه دوچرخه سواری ، ۲۲ دقیقه دویدن ، ۸۹ دقیقه پیاده روی ، ۲۶ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم هایپیرال هویج بستنی میهن رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا