کالری و ارزش غذایی ویفر نستله ۱۹۲۷


ویفر نستله ۱۹۲۷ کالری و ارزش غذایی ویفر نستله ۱۹۲۷
ویفر نستله ۱۹۲۷ ویفر نستله ۱۹۲۷
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

چاقم یا لاغرم؟؟؟

لطفا مشخصات فردی خود را به درستی مشخص کنید

سن

قد

وزن

میزان کمبود وزن

وزن مناسب

وزن شما

شاخص توده بدنی

کالری در ۱۰۰ گرم ویفر نستله ۱۹۲۷ : (kc) ۵۱۷.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

129.16666666667 g / 130 g (99%)

۱۲۹.۱۷ g / ۱۳۰ g ( ۹۹%)

انرژی

517 kc / 1474 kc (35%)

۵۱۷.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۳۵%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم ویفر نستله ۱۹۲۷ را بسوزانم؟

معادل ۱۴۸ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۶۵ دقیقه
دویدن
معادل ۲۵۹ دقیقه
پیاده روی
معادل ۷۵ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی ویفر نستله ۱۹۲۷

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۵۱۷.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۱۲۹.۱۷ ۹۹ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۵۱۷.۰۰ کیلو کالری ۳۵ %
انرژی ۵۱۷.۰۰ کیلو کالری ۳۵ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۱۲۹.۱۷ گرم ۹۹ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

ویفر نستله ۱۹۲۷

ویفر نستله ۱۹۲۷ از دسته شیرینی ها است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۵۱۷.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۱۲۹.۱۷ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۱۲۹.۱۷ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از ویفر نستله ۱۹۲۷ حاوی ۵۱۷.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۱۴۸ دقیقه دوچرخه سواری ، ۶۵ دقیقه دویدن ، ۲۵۹ دقیقه پیاده روی ، ۷۵ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم ویفر نستله ۱۹۲۷ رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا