چرخ کرده گوشت گوساله (خام)

ارزش غذایی و کالری چرخ کرده گوشت گوساله (خام)

کالری

امتیاز B-

چربی

کربوهیدرات

پروتئین

ارزش غذایی و کالری چرخ کرده گوشت گوساله (خام)

کالری

امتیاز

چربی

کربوهیدرات

پروتئین

** محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم

** درصدها نشان دهنده ی نیاز روزانه شما به آن ریز مغذی یا درشت مغذی است.

نظرات

برای ثبت نظر وارد شوید

تاکنون هیچ نظری برای این غذا ثبت نشده است.