کالری و ارزش غذایی کیک های بای شيرين عسل


کیک های بای شيرين عسل کالری و ارزش غذایی کیک های بای شيرين عسل
کیک های بای شيرين عسل کیک های بای شيرين عسل
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم کیک های بای شيرين عسل : (kc) ۳۸۳.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

102.83333349228 g / 130 g (79%)

۱۰۲.۸۳ g / ۱۳۰ g ( ۷۹%)

انرژی

383 kc / 1474 kc (26%)

۳۸۳.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۲۶%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم کیک های بای شيرين عسل را بسوزانم؟

معادل ۱۰۹ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۴۸ دقیقه
دویدن
معادل ۱۹۲ دقیقه
پیاده روی
معادل ۵۶ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی کیک های بای شيرين عسل

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۳۸۳.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۱۰۲.۸۳ ۷۹ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۳۸۳.۰۰ کیلو کالری ۲۶ %
انرژی ۳۸۳.۰۰ کیلو کالری ۲۶ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۱۰۲.۸۳ گرم ۷۹ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

کیک های بای شيرين عسل

کیک های بای شيرين عسل از دسته شیرینی ها است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۳۸۳.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۱۰۲.۸۳ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۱۰۲.۸۳ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از کیک های بای شيرين عسل حاوی ۳۸۳.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۱۰۹ دقیقه دوچرخه سواری ، ۴۸ دقیقه دویدن ، ۱۹۲ دقیقه پیاده روی ، ۵۶ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم کیک های بای شيرين عسل رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا