کالری و ارزش غذایی کیک کاکائویی بنیس


کیک کاکائویی بنیس کالری و ارزش غذایی کیک کاکائویی بنیس
کیک کاکائویی بنیس کیک کاکائویی بنیس
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم کیک کاکائویی بنیس : (kc) ۳۴۹.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

87.272727272728 g / 130 g (67%)

۸۷.۲۷ g / ۱۳۰ g ( ۶۷%)

انرژی

349 kc / 1474 kc (24%)

۳۴۹.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۲۴%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم کیک کاکائویی بنیس را بسوزانم؟

معادل ۱۰۰ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۴۴ دقیقه
دویدن
معادل ۱۷۵ دقیقه
پیاده روی
معادل ۵۱ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی کیک کاکائویی بنیس

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۳۴۹.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۸۷.۲۷ ۶۷ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۳۴۹.۰۰ کیلو کالری ۲۴ %
انرژی ۳۴۹.۰۰ کیلو کالری ۲۴ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۸۷.۲۷ گرم ۶۷ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

کیک کاکائویی بنیس

کیک کاکائویی بنیس از دسته شیرینی ها است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۳۴۹.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۸۷.۲۷ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۸۷.۲۷ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از کیک کاکائویی بنیس حاوی ۳۴۹.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۱۰۰ دقیقه دوچرخه سواری ، ۴۴ دقیقه دویدن ، ۱۷۵ دقیقه پیاده روی ، ۵۱ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم کیک کاکائویی بنیس رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا