لوتئین + زآگزانتین

لوتئین و زاگزانتین از کاروتنوئیدهای رایجی هستند که هیچ فعالیت ویتامین A ندارند، اما به عنوان آنتی اکسیدان از فواید سلامتی برخوردار هستند. و به سلامت چشم کمک می کنند.

لوتئین و زاگزانتین از کاروتنوئیدهای رایجی هستند که هیچ فعالیت ویتامین A ندارند، اما به عنوان آنتی اکسیدان از فواید سلامتی برخوردار هستند. و به سلامت چشم کمک می کنند.
منابع : سبزیجات برگ سبز مانند اسفناج و کاهو، کدو سبز و کلم سبز

منابع :

منابع : سبزیجات برگ سبز مانند اسفناج و کاهو، کدو سبز و کلم سبز

غذاهای سرشار از لوتئین + زآگزانتین