سدیم

سدیم با پتاسیم کار می کند تا تعادل مایعات و الکترولیتها را حفظ کند. سدیم به انتقال سایر مواد مغذی به داخل سلول، انقباض عضلات و ارسال سیگنال از طریق اعصاب کمک می کند.حدود 10 درصد سدیم در رژیم غذایی شما بطور طبیعی در غذاهایی که می خورید وجود دارد، حدود 15 درصد از خواکیهای روی میز اضافه می شود و بقیه 75 درصد از غذاهای فرآوری شده تامین می گردد.

سدیم با پتاسیم کار می کند تا تعادل مایعات و الکترولیتها را حفظ کند. سدیم به انتقال سایر مواد مغذی به داخل سلول، انقباض عضلات و ارسال سیگنال از طریق اعصاب کمک می کند.حدود 10 درصد سدیم در رژیم غذایی شما بطور طبیعی در غذاهایی که می خورید وجود دارد، حدود 15 درصد از خواکیهای روی میز اضافه می شود و بقیه 75 درصد از غذاهای فرآوری شده تامین می گردد.
منابع : نمک، ماهی و گوشت پخته شده، سوپ، سس سالاد و سس ها، ترشیجات

منابع :

منابع : نمک، ماهی و گوشت پخته شده، سوپ، سس سالاد و سس ها، ترشیجات

غذاهای سرشار از سدیم