گاما-توکوفرول

گاما توکوفرول نوعی ویتامین E است که 9-8 درصد فعالیت نسبی آلفاتوکوفرول را دارد.

گاما توکوفرول نوعی ویتامین E است که 9-8 درصد فعالیت نسبی آلفاتوکوفرول را دارد.
منابع : دانه های سویا، فلفل تند

منابع :

منابع : دانه های سویا، فلفل تند

غذاهای سرشار از گاما-توکوفرول