کالری و ارزش غذایی کیک شکلاتی galaxy


کیک شکلاتی galaxy کالری و ارزش غذایی کیک شکلاتی galaxy
کیک شکلاتی galaxy کیک شکلاتی galaxy
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم کیک شکلاتی galaxy : (kc) ۴۷۳.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

118.33333333333 g / 130 g (91%)

۱۱۸.۳۳ g / ۱۳۰ g ( ۹۱%)

انرژی

473 kc / 1474 kc (32%)

۴۷۳.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۳۲%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم کیک شکلاتی galaxy را بسوزانم؟

معادل ۱۳۵ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۶۰ دقیقه
دویدن
معادل ۲۳۷ دقیقه
پیاده روی
معادل ۶۹ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی کیک شکلاتی galaxy

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۴۷۳.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۱۱۸.۳۳ ۹۱ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۴۷۳.۰۰ کیلو کالری ۳۲ %
انرژی ۴۷۳.۰۰ کیلو کالری ۳۲ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۱۱۸.۳۳ گرم ۹۱ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

کیک شکلاتی galaxy

کیک شکلاتی galaxy از دسته شیرینی ها است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۴۷۳.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۱۱۸.۳۳ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۱۱۸.۳۳ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از کیک شکلاتی galaxy حاوی ۴۷۳.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۱۳۵ دقیقه دوچرخه سواری ، ۶۰ دقیقه دویدن ، ۲۳۷ دقیقه پیاده روی ، ۶۹ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم کیک شکلاتی galaxy رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا