منیزیم

منیزیم نقش های زیادی دارد، از جمله آزاد سازی انرژی از چربی ها و کربوهیدراتها، انقباض عضلات، ارسال اطلاعات به مغز از طریق تکانه های عصبی، سلامت استخوان و لخته شدن خون.بیش از نیمی از منیزیم در بدن شما در استخوانها یافت می شود. مصرف بیش از حد کلسیم یا فسفر می تواند جذب منیزیم را محدود کند.تعادل مواد مغذی کلسیم-منیزیم را در دفتر خاطرات خود بررسی کنید تا ببینید آیا این مواد مغذی را متعادل دریافت می کنید یا نه؟

منیزیم نقش های زیادی دارد، از جمله آزاد سازی انرژی از چربی ها و کربوهیدراتها، انقباض عضلات، ارسال اطلاعات به مغز از طریق تکانه های عصبی، سلامت استخوان و لخته شدن خون.بیش از نیمی از منیزیم در بدن شما در استخوانها یافت می شود. مصرف بیش از حد کلسیم یا فسفر می تواند جذب منیزیم را محدود کند.تعادل مواد مغذی کلسیم-منیزیم را در دفتر خاطرات خود بررسی کنید تا ببینید آیا این مواد مغذی را متعادل دریافت می کنید یا نه؟
منابع : قهوه، چای، حبوبات مانند دانه های لیما، سویا، سبزیجات برگدار مانند اسفناج، سبزی چغندر و کلم پیچ

منابع :

منابع : قهوه، چای، حبوبات مانند دانه های لیما، سویا، سبزیجات برگدار مانند اسفناج، سبزی چغندر و کلم پیچ

غذاهای سرشار از منیزیم