کالری و ارزش غذایی اشترودل نان آوران


اشترودل نان آوران کالری و ارزش غذایی اشترودل نان آوران
اشترودل نان آوران اشترودل نان آوران
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم اشترودل نان آوران : (kc) ۲۴۳.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

60.736667633057 g / 130 g (47%)

۶۰.۷۴ g / ۱۳۰ g ( ۴۷%)

انرژی

243 kc / 1474 kc (16%)

۲۴۳.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۱۶%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم اشترودل نان آوران را بسوزانم؟

معادل ۶۹ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۳۱ دقیقه
دویدن
معادل ۱۲۲ دقیقه
پیاده روی
معادل ۳۵ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی اشترودل نان آوران

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۲۴۳.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۶۰.۷۴ ۴۷ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۲۴۳.۰۰ کیلو کالری ۱۶ %
انرژی ۲۴۳.۰۰ کیلو کالری ۱۶ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۶۰.۷۴ گرم ۴۷ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

اشترودل نان آوران

اشترودل نان آوران از دسته شیرینی ها است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۲۴۳.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۶۰.۷۴ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۶۰.۷۴ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از اشترودل نان آوران حاوی ۲۴۳.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۶۹ دقیقه دوچرخه سواری ، ۳۱ دقیقه دویدن ، ۱۲۲ دقیقه پیاده روی ، ۳۵ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم اشترودل نان آوران رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا