کالری و ارزش غذایی ویفر پاکتی تمشک و ماست لواکر


ویفر پاکتی تمشک و ماست لواکر کالری و ارزش غذایی ویفر پاکتی تمشک و ماست لواکر
ویفر پاکتی تمشک و ماست لواکر ویفر پاکتی تمشک و ماست لواکر
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم ویفر پاکتی تمشک و ماست لواکر : (kc) ۵۱۵.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

128.63636363636 g / 130 g (99%)

۱۲۸.۶۴ g / ۱۳۰ g ( ۹۹%)

انرژی

515 kc / 1474 kc (35%)

۵۱۵.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۳۵%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم ویفر پاکتی تمشک و ماست لواکر را بسوزانم؟

معادل ۱۴۷ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۶۵ دقیقه
دویدن
معادل ۲۵۸ دقیقه
پیاده روی
معادل ۷۵ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی ویفر پاکتی تمشک و ماست لواکر

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۵۱۵.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۱۲۸.۶۴ ۹۹ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۵۱۵.۰۰ کیلو کالری ۳۵ %
انرژی ۵۱۵.۰۰ کیلو کالری ۳۵ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۱۲۸.۶۴ گرم ۹۹ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

ویفر پاکتی تمشک و ماست لواکر

ویفر پاکتی تمشک و ماست لواکر از دسته شیرینی ها است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۵۱۵.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۱۲۸.۶۴ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۱۲۸.۶۴ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از ویفر پاکتی تمشک و ماست لواکر حاوی ۵۱۵.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۱۴۷ دقیقه دوچرخه سواری ، ۶۵ دقیقه دویدن ، ۲۵۸ دقیقه پیاده روی ، ۷۵ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم ویفر پاکتی تمشک و ماست لواکر رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا