کالری و ارزش غذایی پرک ماماتین


پرک ماماتین کالری و ارزش غذایی پرک ماماتین
پرک ماماتین پرک ماماتین
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم پرک ماماتین : (kc) ۳۷۰.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

92.5 g / 130 g (71%)

۹۲.۵۰ g / ۱۳۰ g ( ۷۱%)

انرژی

370 kc / 1474 kc (25%)

۳۷۰.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۲۵%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم پرک ماماتین را بسوزانم؟

معادل ۱۰۶ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۴۷ دقیقه
دویدن
معادل ۱۸۵ دقیقه
پیاده روی
معادل ۵۴ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی پرک ماماتین

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۳۷۰.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۹۲.۵۰ ۷۱ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۳۷۰.۰۰ کیلو کالری ۲۵ %
انرژی ۳۷۰.۰۰ کیلو کالری ۲۵ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۹۲.۵۰ گرم ۷۱ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پرک ماماتین

پرک ماماتین از دسته نان و غلات است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۳۷۰.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۹۲.۵۰ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۹۲.۵۰ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از پرک ماماتین حاوی ۳۷۰.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۱۰۶ دقیقه دوچرخه سواری ، ۴۷ دقیقه دویدن ، ۱۸۵ دقیقه پیاده روی ، ۵۴ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم پرک ماماتین رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا