کالری و ارزش غذایی پنير گاو خندان روزانه


پنير گاو خندان روزانه کالری و ارزش غذایی پنير گاو خندان روزانه
پنير گاو خندان روزانه پنير گاو خندان روزانه
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم پنير گاو خندان روزانه : (kc) ۲۶۷.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

66.666664123535 g / 130 g (51%)

۶۶.۶۷ g / ۱۳۰ g ( ۵۱%)

انرژی

267 kc / 1474 kc (18%)

۲۶۷.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۱۸%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم پنير گاو خندان روزانه را بسوزانم؟

معادل ۷۶ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۳۴ دقیقه
دویدن
معادل ۱۳۴ دقیقه
پیاده روی
معادل ۳۹ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی پنير گاو خندان روزانه

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۲۶۷.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۶۶.۶۷ ۵۱ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۲۶۷.۰۰ کیلو کالری ۱۸ %
انرژی ۲۶۷.۰۰ کیلو کالری ۱۸ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۶۶.۶۷ گرم ۵۱ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پنير گاو خندان روزانه

پنير گاو خندان روزانه از دسته لبنیات است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۲۶۷.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۶۶.۶۷ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۶۶.۶۷ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از پنير گاو خندان روزانه حاوی ۲۶۷.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۷۶ دقیقه دوچرخه سواری ، ۳۴ دقیقه دویدن ، ۱۳۴ دقیقه پیاده روی ، ۳۹ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم پنير گاو خندان روزانه رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا