کالری و ارزش غذایی پنیر سفید میماس


پنیر سفید میماس کالری و ارزش غذایی پنیر سفید میماس
پنیر سفید میماس پنیر سفید میماس
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • چرا؟ B-
  • C+
  • C
  • C-
  • D+
  • D

رتبه ارزش غذایی

کالری در ۱۰۰ گرم پنیر سفید میماس : (kc) ۳۳۱.۰۰

پروتئین

0 g / 56 g (0%)

۰.۰۰ g / ۵۶ g ( ۰%)

چربی

0 g / 81.1 g (0%)

۰.۰۰ g / ۸۱.۱ g ( ۰%)

کربوهیدرات

82.725 g / 130 g (64%)

۸۲.۷۳ g / ۱۳۰ g ( ۶۴%)

انرژی

331 kc / 1474 kc (22%)

۳۳۱.۰۰ kc / ۱۴۷۴ kc ( ۲۲%)


با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم پنیر سفید میماس را بسوزانم؟

معادل ۹۵ دقیقه
دوچرخه سواری
معادل ۴۲ دقیقه
دویدن
معادل ۱۶۶ دقیقه
پیاده روی
معادل ۴۸ دقیقه
ورزش های آبی
محاسبه شده برای یک خانم ۲۵ ساله با قد ۱۷۰ سانتی متر و وزن ۶۵ کیلوگرم
برای سفارشی سازی و امکانات بسیار دیگر ثبت نام کنید
استاندارد آمریکا

جدول ارزش غذایی پنیر سفید میماس

ارزش غذایی

میزان سرو 1 وعده غذایی کامل : 100 گرم

میزان در هر وعده درصد نیاز روزانه
کالری ۳۳۱.۰۰ - %
چربی کل ۰.۰۰ - %
    چربی اشباع شده ۰.۰۰ - %
    چربی ترانس ۰.۰۰ - %
کلسترول ۰.۰۰ - %
سدیم ۰.۰۰ ۰ %
کربوهیدرات کل ۸۲.۷۳ ۶۴ %
    فیبر رژیمی ۰.۰۰ - %
    قند ۰.۰۰ - %
پروتئین ۰.۰۰ ۰ %
ویتامین A ۰.۰۰ ۰ %
کلسیم ۰.۰۰ ۰ %
برای مشاهده وارد شوید

عمومی

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
انرژی ۳۳۱.۰۰ کیلو کالری ۲۲ %
انرژی ۳۳۱.۰۰ کیلو کالری ۲۲ %

کربو هیدرات ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه
کربوهیدرات ها ۸۲.۷۳ گرم ۶۴ %

لیپید ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پروتئین ها

عنوان مقدار در 100 گرم پوشش نیاز روزانه

پنیر سفید میماس

پنیر سفید میماس از دسته لبنیات است.

۱۰۰ گرم از این غذا حاوی ۳۳۱.۰۰ کیلو کالری انرژی و ۸۲.۷۳ گرم کربوهیدرات و ۰.۰۰ گرم پروتئین و ۰.۰۰ گرم چربی است.


این غذا شامل چه قندهایی هست؟

۸۲.۷۳ گرم کربوهیدرات ها

این غذا چقدر چربی داره؟

۰.۰۰ گرم چربی ها

این غذا چقدر کالری داره؟

۱۰۰ گرم از پنیر سفید میماس حاوی ۳۳۱.۰۰ کیلو کالری انرژی است

چقدر ورزش کنم تا کالری این غذا رو بسوزونم؟

شما با ۹۵ دقیقه دوچرخه سواری ، ۴۲ دقیقه دویدن ، ۱۶۶ دقیقه پیاده روی ، ۴۸ دقیقه ورزش های آبی ، می تونید کالری موجود در ۱۰۰ گرم پنیر سفید میماس رو بسوزونید

منبع : برچسب غذای روی کالا